Kontakt

 

Średzka Komunikacja Publiczna Sp. z o.o.

ul. Legnicka 29, 55-300 Środa Śląska

Bank Pekao SA nr konta 12 1240 1473 1111 0010 7734 0310

e-mail: skp@srodaslaska.pl

fb: www.facebook.com/SredzkaKomunikacjaPubliczna 

komunikacja.srodaslaska.pl

tel. 782 402 402 – biuro w godzinach 7:30-15:30

tel. 781 033 401 lub 781 033 309 – dyspozytor w godzinach 7:30-15:30